Summary


Türkiye'de Kriptoloji Konusunda Çalışan Araştırmacı Matematikçi ve Mühendislerin E-posta Grubu

[email protected] Türkiye'de kriptoloji konusunda çalışan araştırmacı matematikçi ve mühendislerin e-posta grubudur. Bu e-posta grubu öğrencilere ve konuya ilgi duyan herkese açıktır. Sizden isteğim gruba gönderdiğiniz e-postaların sizin yaptığınız çalışmaları, yazdığınız makaleleri, içinde bulunduğunuz projeleri yansıtması. Amacımız Türkiye'deki çalışmalar konusunda birbirimizi bilgilendirmek olmalı. Örneğin bir makaleniz bir konferans veya dergiye kabul edilmişse, lütfen duyurun, alakalı linkleri de yazın. Gönderilen tüm e-postalar engellenmeden yayınlanır. Ancak bu grup, crypto currency, Bitcoin, blockchain ve benzeri konulara kapalıdır. 

Gruba üye olmak ve ayarlar için URL: https://crypto.koclab.org/postorius/lists/group.crypto.koclab.org
Üye olduktan sonra e-postaları göndereceğiniz adres: [email protected]

Çetin Kaya Koç <[email protected]>
http://koclab.org/koc.html

To contact the list owners, use the following email address: [email protected]

To see the prior postings to this list, visit the archives.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.